• Snimanje starog dijela i izrada CAD (3D) modela
 • Izrada baze standardnih dijelova za Autodesk Inventor (Content Center)baze_autodesk
 • Izrada pametnih sklopova i dijelova sa obrazcom za lakši radizrada pmetnih sklopovy

 

 • Izrada multipartova (dio koji može mjenjati svoje gabarite po zadanoj tablici)

Primjer: Lanac DIN762 nosivosti od 800 – 3200 kg sa integriranim poljima koja ubrzavaju rad i izradu tehničke dokumentacije.
izrada multipartova

  • Izrada pamenih sklopova (matematički definirani sklopovi koji po određenim parematrima dodavaju/ oduzimaju dijelove i sklopove).
  • izrada pametnih sklopova
  • Izrada DXF-ova za CNC rezačice

izrada DXF

  • Razvijanje plašteva te izrada DXF-ova za iste
   razvijanje plašteva1 razvijanje plašteva2
  • Izrada tehničke dokumentacije iz 3D modela kupca.
   tehničke dokumentacije1 tehničke dokumentacije2
  • Izrada kompletne tehničke dokumentacije iz starih crteža (papirnati, jpeg, pdf, dwg formati …)

 

izrada kompletne tehničke dokumentacije1izrada kompletne tehničke dokumentacije2

 

 • Edukacija rada u Autodesk Inventoru