Reduktori Watt Drive

Zupčasti reduktori

 zupčasti reduktori  Uniblock design !

Izvedba sa nogama i prirubnicomu kućištu od sivog lijeva

Katalog

Nasadni reduktori

 nadasni reduktori Pogoni za transportere !

Katalog

Reduktori paralelnih osovina

 reduktori paralelnih osovina Uniblock – kućište reduktora od sivog lijeva!

Raznovrsne mogućnosti montaže i primjene u industriji

Katalog

Zupčasti kutni reduktori

 zupčasti kutni reduktori Kompaktan, posebno za montažu u skučenom prostoru !

Katalog

Zupčasto pužni reduktori

 zupčasto pužni reduktori Kutni kompaktni zupčasto pužni reduktori !

Katalog

Pužni reduktori

 pužni reduktori  Pužni reduktori za aplikacije manjh snaga .

Katalog

Reduktori za mješalice

 reduktori za mješalice Pogoni za mješalice i ekstrudere – pouzdanost za najzahtjevnije pogone.

Katalog

System adapter

 system adapter Watt system adapter- mogućnost prigradnje svih vrsta el.motora na cjelokupni

MAS® program reduktora.

Katalog

Reduktori sa ulaznim vratilom

 reduktori sa ulaznim vratilom Reduktori sa ulaznim vratilom (-WN)

Katalog