TUBULARNI PUŽNI TRANSPORTERI

TSC

KORITASTI PUŽNI TRANSPORTERI

TRANSPORT

ELEVATORI

BE

FILTERI

FIL

VENTILI I ZAPORNICE

VLV

KOMPONENTE ZA PNEUMATSKI TRANSPORT

PNC

Program:

Ćelijski dozatori

Skretnice

Cjevovodi, koljena, spojnice…

KOMPONENTE ZA PRETOVAR RASUTIH MATERIJALA

BHE

Program:

Vibro podnice silosa

Utovarne garniture za utovar kamiona

Jedinice za punjenje i pražnjenje Big-Bag vreća

MJEŠAČI, BLENDERI I GRANULATORI

MT

Komponente:

Šaržni i protočni mješači

Blenderi, razbijači gruda

Jedinice za kondicioniranje prašine

NIVOMETRI, SENZORI PRITISKA I SIGURNOSNI ELEMENTI

LIND

Komponente:

Sigurnosni ventili za silose

Nivometri (rotacioni, vibro i na sondu)

Senzori pritiska (elektronički i mehanički)

VIBRATORI, UDARAČI I POBOLJŠIVAČI PROTOKA

VT

Komponente:

Električni i pneumatski vibratori

Pneumatski čekići i udarači

Dizne i poboljšivači protoka